Yhrek.fi rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijä

Rekisterinpitäjänä palvelussa toimii yksittäisten kululaskujen osalta se yhdistys, jonka kululaskusta on kyse.

Rekisterinpitäjänä käyttäjä- ja profiilitietojen osalta sekä henkilötietojen käsittelijänä yksittäisten kululaskujen osalta toimii Ardcoras oy. Ardcoras oy:n yhteyshenkilö on Jyri-Petteri Paloposki, info@ardcoras.fi.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteet ovat seuraavat:

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan käyttäjä- ja profiilitiedoista:

Rekisteriin tallennetaan yksittäisistä kululaskuista:

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan käyttäjältä palvelun kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei siirretä henkilötietojen käsittelijän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja palvelussa käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja käsittelevät vain niitä työ- tai luottamustehtävissään tarvitsevat ja niitä käsitellään vain salatun yhteyden kautta henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia virheellisen tiedon korjaamista, koska kaikki tiedot ovat rekisteröidyn itse toimittamia. Pyyntö tietojen toimittamisesta tulee lähettää rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisterinpitäjä tekee päätöksen tietojen poistamisesta tai poistamatta jättämisestä. Osaa tiedoista ei lakisääteisesti voida poistaa.

Issues with the service?